Granty

Asijská studia: podpora mladých talentů

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu z operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002297 Asijská studia: podpora mladých talentů (Zkrácený název projektu: ASIA(N)EXT) (1. 10. 2017 - 30. 9. 2022)

Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera

Program Asijská studia je interdisciplinární studium, které je zaměřeno na sociologické, sociálněvědně metodologické rozšíření existujících specializací na soudobé asijské dějiny, lingvistiku, kulturní studia, sociální antropologii a politologii. Ve spolupráci se zahraničními subjekty bude v rámci stáží a přizváním odborníků překlenovat úzce areálové a oborové pojetí. Nejlepším Ph.D. studentům bude umožněna stáž u partnerů. Do výzkumných témat budou zapojeni i studenti Bc. a Mgr. studia.

Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu z operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420 Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů (Zkrácený název projektu: INASIA) (1. 10. 2017 - 30. 9. 2022)

Hlavní řešitel: Mgr. Dana Bilíková

Infrastrukturní projekt navazuje na nový výzkumně zaměřený DSP Asijská studia. Je plánována výstavba pracoven a zázemí pro doktorandy a školitele, laboratoř a počítačová učebna, které budou sloužit k výzkumným aktivitám nového multidisciplinárního a mezioborového DSP. Doktorandi z různých metodologických škol budou společně komunikovat, interagovat a spolupracovat na výzkumných projektech, což je přes stále rozšířenější používání el. komunikace jednoznačně přínosné pro vědecký růst.

Grant Chiang Ching-kuo Foundation č. RG002-U-14, 07/2015 - 06/2018

Název projektu: Central Asian Perspective on the Rise of China

Hlavní řešitelka: Dr. Yu-Wen CHEN, rozpočet: EUR 61.700,--

Fond rozvoje Univerzity Palackého na FF UP 2018 (FRUP)

* řešitel: František Kratochvíl, M.A., Ph.D. - Metodologie popisu jazyka (FRUP_2018_021)

* řešitel: Joanna Ut-Seong Sio, M.A., Ph.D. - Inovace kurzu English Language 2 KAA/AJC2 (FRUP_2018_073)

* řešitel: Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. - Inovace předmětů zaměřených na výuku vietnamštiny a reálií Vietnamu (FRUP_2018_041)

Fond vzdělávací politiky MŠMT 2017

* řešitel: Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. - Podpora malých strategicky významných oborů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Fond pro podporu vědecké činnosti 2017 (FPVČ)

* řešitelé: Slaměníková Tereza, Mgr., Ph.D., Uher David, doc. Mgr., Ph.D.: Svět v sinogramech

Studentské grantové projekty FF UP 2017 (IGA)

* řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Vnímání Asie skrze její kulturní artefakty (IGA_FF_2017_018)

Fond rozvoje Univerzity Palackého na FF UP 2017 (FRUP)

* řešitel: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. - Zkvalitnění výuky oboru Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (FRUP_2017_047)

Fond vzdělávací politiky MŠMT 2016

* řešitel: Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. - Podpora malých strategicky významných oborů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Studentské grantové projekty FF UP 2016 (IGA)

* řešitel: Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. - Poznávání východoasijských společností a kultur na základě jazyka a literatury (IGA_FF_2016_024)

Fond pro podporu vědecké činnosti 2016 (FPVČ)

* řešitel: Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. - Modernizace vietnamské literatury za francouzské koloniální nadvlády (1862-1945)

Fond rozvoje Univerzity Palackého na FF UP 2016 (FRUP)

* řešitel: Martin Šturdík, M.A. - Vytvoření předmětu Hospodářský zeměpis Koreje a inovace předmětu Konverzace 1, 2, 3 a 4 (FRUP_2016_046)

Fond pro podporu vědecké činnosti 2015 (FPVČ)

* řešitel: Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D. - Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku

Fond vzdělávací politiky MŠMT 2015

* řešitel: doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. - Projekt podpory malých strategicky významných oborů na FF UK, FF MU a FF UP

Nadační fond UP 2015

* řešitel: Bc. Vlastimil Dobečka - Vypracování Čínsko-českého a česko-čínského elektrotechnického slovníku

Studentské grantové projekty FF UP 2015 (IGA)

* řešitel: Bc. Martin Lavička, M.A. - Interpretace kom. prostředků v jazycích východní Asie na základě primární pramenů (IGA_FF_2015_037)

Fond rozvoje Univerzity Palackého na FF UP 2014 (FRUP)

* řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Multimediální výuková laboratoř asijských studií (AsiaLab) (FRUP_2014_2_068)

Fond rozvoje VŠ 2013

* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Inovace předmětu Fonetika čínštiny
* řešitel: Mgr. Bc. Jarmila Fiurášková - Příprava a zavedení předmětů Vietnamština 1 a 2

Fond pro podporu vědecké činnosti 2013 (FPVČ)

* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Japonský zdvořilostní systém keigo z pohledu japonské jazykovědy

Studentské grantové projekty FF UP 2013 (IGA)

* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Heterogennost v přepisu japonštiny do češtiny: analýza problematických jevů a návrh možného řešení
* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Ideogramy v současné podobě čínského znakového písma

Fond rozvoje VŠ 2013

* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Inovace předmětu Fonetika čínštiny
* řešitel: Mgr. Bc. Jarmila Fiurášková - Příprava a zavedení předmětů Vietnamština 1 a 2

Fond pro podporu vědecké činnosti 2012 (FPVČ)

* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Prozodická gramatika moderní hovorové čínštiny

Studentské grantové projekty FF UP 2012 (IGA)

* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Sémantika japonských osobních jmen
* řešitel: Mgr. Bc. Jarmila Fiurášková - Statistická frekvenční analýza IT terminologie v evropských a asijských jazycích
* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Grammalogická analýza nejfrekventovanějších čínských znaků
* řešitel: Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. - Typologie a vývoj účetních soustav používaných na území českého státu před rokem 1989

Fond rozvoje VŠ 2012

* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Vytvoření předmětu Etiketa komunikace s Japonci
* řešitel: Mgr. Sylva Martinásková - Vytvoření nového předmětu Překladatelský seminář - současná japonská próza
* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Inovace předmětu Obchodní čínština
* řešitel: Mgr. Bc. Jarmila Fiurášková - Příprava a zavedení předmětu Elektronické informační zdroje se zaměřením na asijská studia

Fond rozvoje VŠ 2011

 * řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Inovace předmětů Audioorální cvičení 3, 4
 * řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Inovace předmětu Současná japonská společnost

Studentské grantové projekty FF UP 2011 (IGA)

* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Rytmické členění vět a jejich prozodický přepis v moderní hovorové čínštině
* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Učební slovník čínských znaků (prototyp)
* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Současná hovorová řeč mladých Japonců

Fond rozvoje VŠ 2010

 * řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Inovace předmětu Náslechová cvičení
 * řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Inovace počítačové učebny pro výuku asijských jazyků a ekonomie
 * řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Inovace předmětu Geografie Číny

Studentské grantové projekty FF UP 2010 (IGA)

 * řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Sinojaponské "čtení" fonogramů v Původu znaků
 * řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Prosodická transkripce Učebnice čínské konverzace
 * řešitel: Mgr. Ondřej Kučera – Korpus hovorové čínštiny

Rozvojové projekty 2010

 * řešitel: Mgr. Ondřej Kučera – Bakalářský studijní obor „Čínská filologie“ v angličtině

Rozvojové projekty 2009

 * řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Doktorský program "Pacifická studia - Pacific Studies" realizovaný v anglickém jazyce (posílení vědeckého výkonu FF UP)

CHINET

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152 Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií (Zkrácený název projektu: CHINET) (17. 4. 2013 - 30. 9. 2015)

Projekt rozvíjí interdisciplinární výzkum v oboru čínských studií se zapojením členů a spolupracovníků vědeckého týmu z kateder asijských studií, politologie a aplikované ekonomie FF UP. Interdisciplinarita členů týmu je podtržena původními či v případě doktorských studentů současnými studijními i badatelskými obory členů (sinologie, čínská filologie, jazyky Asie a Afriky, religionistika, historie, filozofie, politologie, ekonomie, etnologie, geografie, kartografie), které týmům umožňují dosáhnout potřebnou interdisciplinární a metodologicky přesahovou dimenzi, kterou však propojuje společný objekt vědeckého zájmu a zkoumání, jíž jsou Čína, čínská kultura, čínská specifika, čínský jazyk.

Projekt má za cíl zvýšit schopnosti a dovednosti současných a budoucích akademických pracovníků (tj. studentů) v aktuálním výzkumu na poli čínských studií, který bude strukturován do pěti stěžejních oblastí výzkumu - historie, literatura, lingvistika, kulturní antropologie a moderní Čína. Každá z vědeckých skupin je v rámci svého oboru zaměřena na specifický směr výzkumu tak, aby odrážel aktuální světové vědecké trendy v čínských studiích a také umožnil komplexně rozvíjet vědní směřování oboru v rámci ČR a jeho zapojení do evropského kontextu. Součástí rozvoje týmu je intenzivní navazování a rozvíjení zahraničních kontaktů formou krátkodobých a střednědobých zahraničních výzkumných stáží a pořádání konferencí, workshopů a seminářů se zahraniční účastí s cílem se tematicky i personálně napojit na aktuální světové sinologické trendy.

Všechny výše uvedené aktivity mají synergicky podpořit vytvářený vědecký tým směrem ke kvalitě, aktuálnosti a propojenosti mezinárodní vědecké spolupráce a s ní spojenou kvalitní publikační činností tak, aby nastolené trendy vedly k trvalé udržitelnosti vědecké kvality na poli čínských studií na UP a v České republice. K tomu napomůže mj. podpora kvalifikace vědeckého dorostu.

Cílovou skupinou budou akademičtí pracovníci a studenti všech forem studia Univerzity Palackého v Olomouci a dále akademici a studenti dalších vysokých škol a pracovníci výzkumných institucí. Jedná se o podporu cca 30 akademických pracovníků a cca 200 studentů v celé ČR. Webové stránky projektu www.chinet.cz.

Japonská studia

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0160 Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (Zkrácený název projektu: Japonská studia) (1. 3. 2012 - 28. 2. 2015)

Cílem projektu je inovovat Japonská studia za účelem zlepšení profilu absolventa po stránce připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na trhu práce. Výstupem projektu je vytvoření a pilotní ověření modulu výuky cizího jazyka pro hospodářskou praxi (dále HP), tj. výuky jazyka a odborných hospodářsko-společensky a kulturně-historicky zaměřených předmětů potřebných pro HP při obchodních stycích s danou zemí, který bude možné metodicky aplikovat na stávající i nově vzniklé filologie se zaměřením na HP.

Projekt se zaměří na inovaci Japonských studií v následujících tezích:
1) zlepšení dostupnosti pramenů a studijních materiálů;
2) zlepšení studijních dovedností (využívání multimédií, e-learningových postupů aj.);
3) inovace 8 předmětů (z toho 2 úroveň I-VI) na Univerzitě Palackého v Olomouci a 1 předmětu na Masarykově univerzitě Brno a zavedení 7 nových předmětů na UP a 3 na MU.
Součástí projektu je elektronizace a centralizace studijních materiálů k oboru. Cílovou skupinou budou studenti oborů japonština pro hospodářskou praxi a japonská filologie UP. Část předmětů bude inovována a vyučována i na partnerském pracovišti MU Brno.

Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Portál japonských studií zde.

Čínština pro praxi

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi (Zkrácený název projektu: Čínština pro praxi) (1. 11. 2010 - 30. 9. 2013)

Projekt inovuje výuku oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci s cíli:
 1) Zlepšit dostupnost materiálů pro studium oboru;
 2) Zavést e-learningové postupy do výuky;
 3) Inovovat obsah výuky s cílem zlepšit profil absolventa oboru po stránce: a) studijních a pracovních dovedností, b) připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na regionálním trhu, zejména v komerční sféře a ve školství.
Součástí projektu bude zřízení studijního portálu, elektronizace studijních materiálů a pramenů k oboru, inovace 6 kmenových předmětů a zavedení 7 nových spolu s inovací 3 stávajících volitelných předmětů. Udržitelným výstupem projektu je vytvoření a trvalé fungování Portálu čínských studií, který bude plně fungovat i po skončení projektu, používání inovovaných studijních materiálů a postupů a zejména pokračování ve výuce v inovovaných a nově vytvořených předmětech. Cílovou skupinou budou studenti oboru čínská filologie UP. Část předmětů bude inovována i na partnerském pracovišti MU Brno.
Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Portál čínských studií zde.

Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska

Katedra asijských studií FF UP je partnerem projektu s finančním příspěvkem reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0032 Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska. (1. 6. 2009 - 30. 5. 2012)

Projekt Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska začal být realizován v červnu 2009 na Ústavu religionistiky FF MU. Hlavním cílem projektu je inovace stávajících kurzů a příprava a realizace nových kurzů včetně nových studijních materiálů zabývajících se náboženskými představami a širším kulturním kontextem Číny a Japonska a výukou jazyků obou kultur (klasická čínština, moderní čínština a japonština).
 Projekt Ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně je koncipován ve spolupráci s Katedrou asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde probíhá část realizovaných kurzů. Partnerské pracoviště se zároveň podílí na přípravě studijních materiálů k jazykovým kurzům: Čínština pro začátečníky I, II a Čínština – četba textů I, II.
 Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Rozvojový program MŠMT, projekt č. 177, program 4, Rozvoj a inovace studijních programů na  UP v Olomouci, 01/2007 - 12/2007

Podprogram: Plné uplatnění strukturovaných studijních programů včetně zapojení odborníků z praxe a odběratelské sféry do tvorby a inovace studijních programů
Název projektu: Čínština pro hospodářskou praxi - tříleté bakalářské studium
Název projektu: Japonština pro hospodářskou praxi - tříleté bakalářské studium

Grant Chiang Ching-kuo Foundation č. IE001-U-03, 07/2004 - 06/2007

Název projektu: Culture, Daily Life and Institutions in Late Imperial China (Kultura, každodenní život a instituce v Číně v období pozdního císařství)

Finanční dar Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře (TECO)

v České republice za účelem finanční podpory dvousemestrálního kurzu zaměřeného na Taiwan 20. století. (2004 – 2011)

Museum tchajwanské literatury

(National Museum of Taiwan Literature) financovalo vydání knihy Chuť jablek. Moderní tchajwanské povídky. (Praha: Brody, 2006)

Grant Korean Foundation

pro vytvoření oboru koreanistika na FF UP Olomouc; přítomnost p. Mgr. Park Mi-Young, Ph.D. je hrazena výhradně z prostředků nadace.

Grant Cultural Grant Aid of Japan, 2004

Název projektu: Supply of language laboratory and audio-visual equipment to the Palacký University (Vybavení jazykové laboratoře a audiovizuální vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci)

ČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 24. 1. 18, vytvořeno: 7. 12. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: